Zaailingen

Lucie Berben | Keramiste

Vormen in de natuur

Geïnspireerd door vormen in de natuur, maar ook door emoties en gevoel, geef ik vorm aan mijn werk. Vooral wat ik zie en voel komt sterk naar voren in eenvoudige beeldtaal. Daarbij zijn orde, ritme of herhaling een steeds terugkerend rustig beeld.
De balans en spanning geeft het een plaats en een eindpunt.

Verwondering

De bloem en zaadvormen zijn voor mij een verwondering voor de natuur, de kernen en eenvoud van herhaling is de balans wat ik zoek. De contradictie opzoeken en het weergeven in kleur en structuur.
Mijn serie “Touching” symboliseert het gevoel van troost.

Emoties en Gevoel

Onder een glazen stolp ligt op een keramiek blad een verkleind exemplaar van een natuurlijke vormgeving zoals een anijsvorm. De serie Containing Memories.


Natural shapes

Also emotions and feelings, inspire me to create my objects. The world I can see and feel is strongly expressed in the simple form of an image...
In addition to this we see: order, rhytm or repetition as an ever returning peaceful pattern. Balance and tension gives my work a place and destination.
My series “Touching” symbolize the feeling of comfort.
I like to seek out contradiction and express it in colour and structure.
Nature, the forms of flowers: they keep amazing me.
The essence, simplicity and repetition form the balance I'm looking for.

© 2011 Tekstcreatief.nl